RODO

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Firma Handlowo-Usługowa „Neptun” ul. Sienkiewicza 17e, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711007583, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres info@neptun.kolobrzeg.pl lub telefonując pod numer 943516302.
  2. Gdy kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy na stronie www.neptun.kolobrzeg.pl przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i ewentualnie inne dane osobowe podane w ramach przesłanej wiadomości.

  3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej obsługi i udzielenia przez FHU „Neptun” odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO, czyli tzw. uzasadnionego interesu prawnego administratora).

  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że skuteczna obsługa pytania zadanego przez formularz kontaktowy nie będzie możliwa.

  5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, tj. do zakończenia komunikacji w odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych.

  6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo to można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: info@neptun.kolobrzeg.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres FHU „Neptun” ul. Sienkiewicza 17e, 78-100 Kołobrzeg.

  7. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

  8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

  9. FHU „Neptun” wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na komputerze, smartfonie lub tablecie Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z komputerem, smartfonem lub tabletem Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  10. Użytkownicy za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a FHU „Neptun” będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez FHU „Neptun” plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony www.neptun.kolobrzeg.pl